Chinese Pop: Tanya Chua – Empty Spaces (Hanzi/Pinyin/English Lyrics)

Lyrics

Click for Line by Line

简体中文

空白格

其实很简单 其实很自然
两个人的爱由两人分担
其实并不难 是你太悲观
隔着一道墙不跟谁分享

不想让你为难
你不再需要给我个答案

我想你是爱我的
我猜你也舍不得
但是怎么说 总觉得
我们之间留了太多空白格

也许你不是我的
爱你却又该割舍
分开或许是选择
但它也可能是我们的缘分

Pinyin

Kòng Bái Gé

qi shi hen jian dan qi shi hen zi ran
liang ge ren de ai you liang ren fen dan
qi shi bing bu nan shi ni tai bei guan
ge zhe yi dao qiang bu gen shei fen xiang

bu xiang rang ni wei nan
ni bu zai xu yao gei wo ge da an

wo xiang ni shi ai wo de
wo cai ni ye she bu de
dan shi zen me shuo zong jue de
wo men zhi jian liu le tai duo kong bai ge

ye xu ni bu shi wo de
ai ni que you gai ge she
fen kai sui ran shi xuan ze
dan ta ye ke neng shi wo men de yuan fen

English

Empty Spaces

It’s actually very simple, it’s actually very natural
Both people in a relationship are equally liable for the love they share
It’s not actually difficult, it’s you who’s too pessimistic
Separated by a wall, never sharing with anyone

I don’t want to make things difficult for you
You don’t need to give me an answer anymore

I think you do love me
My guess is you also can’t bear to lose me
But how do I say it, I keep feeling that
There are too many empty spaces left between us

Maybe you are not mine
And by loving you I should also give up on you
Breaking up may be a choice
But for us, it may also just be our fate

Advertisements